Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami dydaktycznymi, wynikającymi z realizacji podstawy programowej oraz zajęciami terapeutycznymi, oferujemy również zajęcia dodatkowe:

  • warsztaty dla rodziców: "Bo z rodziną mogę więcej"
  • zajęcia metodą Weroniki Sherborne
  • warsztaty kulinarne
  • zajęcia muzyczno-taneczne,
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia plastyczne "Mali artyści",
  • zajęcia oparte na prowadzeniu doświadczeń: "Mały Odkrywca",
  • zajęcia według pedagogiki Marii Montessori,
  • zabawy badawcze
  • Trening Umiejętności Społecznych