Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

Zajęcia dydaktyczne

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej. Przy przygotowaniu i przeprowadzaniu tych zajęć bazujemy na Programie edukacji Przedszkolnej "Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. 

Podczas zajęć dydaktycznych staramy się, aby dzieci miały okazje do zdobywania nowych doświadczeń w sferze społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej a także ruchowo-zdrowotnej. 

Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką staramy się wzmacniać jest samodzielność, dlatego też każde zajęcia dydaktyczne, jak i cały czas pobytu w przedszkolu dzieci jest zaplanowany tak, by dać jak największe szanse na rozwój właśnie tych umiejętności. 

Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi z autyzmem w naszej pracy staramy się wykorzystywać różne metody, tak, by ułatwić naszym wychowankom poznawanie świata i uczynić je jeszcze ciekawszym, wykorzystujemy m.in.:

  • Metodę Rucho Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. i Ch. Knill’ów
  • Pedagogikę Zabawy
  • Gimnastykę Twórczą R. Labana
  • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Logorytmikę - ruch - słuch- słowo ©
  • Sensoplastykę ©
  • Stymulacja polisensoryczna wg. pór roku "Poranny krąg" J. Kielina