Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

 

Jesteśmy małym przedszkolem terapeutycznym, dla dzieci ze spektrum autyzmu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w którym panuje kameralna atmosfera. W naszym przedszkolu dbamyo jakość, dlatego grupy są czteroosobowe , prowadzone przez dwóch terapeutów.

Naszym marzeniem jest stworzenie miejsca przyjaznego edukacji, terapii i socjalizacji dzieci z autyzmem, dlatego od przyszłego roku szkolnego tworzymy grupy integracyjne i grupy dla dzieci neurotypowych, co pozwoli na integrację włączającą naszych podopiecznych w środowisko dzieci zdrowych. Pod opieką i kontrolą terapeutów zdrowe dzieci będą uczyć się tolerancji i akceptacji, a dzieci z autyzmem rozwijać umiejętności społeczne i umiejętność zabawy.

Nasz zespół stanowi wykwalifikowana kadra. Pracuje u nas neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej i oligofrenopedagog. Stawiamy na rozwój, dlatego nauczyciele – terapeuci ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, rozszerzając je o metody pracy stosowane w terapii dzieci ze spektrum autyzmu m.in.: terapia ręki, Metoda ruchu rozwijającego
W. Sherborne, czy trening umiejętności społecznych.

Do naszego przedszkola posiłki dostarcza firma kateringowa, specjalizująca się w żywieniu dzieci przedszkolnych. Do żywienia podchodzimy indywidualnie. Tym samym jesteśmy w stanie zaproponować dietę bezmleczną, bezglutenową, bezcukrową, a także z wykluczeniem pewnych produktów, tj. jabłka, pomidory itp. i zastąpienie ich innymi, na które dziecko nie jest uczulone.
W naszym przedszkolu realizujemy ciekawe projekty:
- Program Aktywnej Współpracy z Rodziną „Bo z rodziną mogę więcej” – zajęcia dla rodziców i dzieci
- „Cała Polska czyta dzieciom”
- zajęcia adaptacyjne
- „A Ty kim będziesz, jak będziesz duży?” – wizyty osób, które opowiadają dzieciom o swoim zawodzie
- „Przedszkole z pasją” – wizyty osób, które opowiadają dzieciom o swojej pasji
- współpraca z przedszkolami samorządowymi - wspólne imprezy, zabawy i zajęcia, rozwijające umiejętności społeczne wychowanków;
Nasze dzieci mogą korzystać z oferty Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ALLEGRO i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w zakresie przeprowadzenia profesjonalnej diagnozy Integracji Sensorycznej, diagnozy funkcjonalnej, terapii ręki, gotowości szkolnej, re-diagnozy itp.
Na bazie oceny wielospecjalistycznej tworzymy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Zajęcia realizowane na jego podstawie mają na celu pracę nad zaburzonymi funkcjami – motoryką małą, motoryką dużą, percepcją, koordynacją, komunikacją, naśladownictwem, grafomotoryką, funkcjami poznawczymi. Jego założenia są przekazywane podczas konsultacji z rodzicem. Dwa razy w roku dokonujemy jego ewaluacji. Wtedy też spotykamy się indywidualnie z rodzicami naszych wychowanków, by omówić postępy w terapii i określić dalszy kierunek oddziaływań.
Wszyscy nasi podopieczni korzystają z zajęć terapeutycznych, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w wymiarze 8 godzin w miesiącu. Są to zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą SI, neurologopedą – indywidualnie i grupowo z elementami komunikacji alternatywnej.
W naszym przedszkolu stawiamy na różne formy terapii, dlatego mamy w ofercie również zajęcia z muzykoterapii.
 
Ważnym elementem terapii są comiesięczne zajęcia rodzice- dziecko, prowadzone przez naszych nauczycieli, np. „Po burzy nastaje spokój” – lekcja ciszy wg pedagogiki Marii Montessori, sensoplastyka, bajkoterapia itp.
W naszym przedszkolu stawiamy na samodzielność podopiecznych. Naszym zadaniem jest nauczyć ich samodzielnego jedzenia, ubierania się i kontroli czynności fizjologicznych.
W naszym przedszkolu wykorzystujemy system komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System). Jest to komunikacja alternatywna, wspomagająca umiejętności funkcjonalnego komunikowania.
• Opieka przez 10 godzin dziennie
• Plac zabaw tylko dla naszych podopiecznych
• Nowa baza lokalowa
• Przestronne i odpowiednio wyposażone pomieszczenia dla grup przedszkolnych i terapeutycznych, nowocześnie wyposażone gabinety specjalistyczne
• Możliwość realizacji zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka