Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

Nasz zespół specjalistów

Poniżej dowiesz się więcej o nas i naszym zespole.Joanna Aleksiejczuk - logopeda, neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii na  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz specjalizację z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii wad mowy i wymowy. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją rozwojową, jąkaniem, dzieci ze spektrum autyzmu.

Swój warsztat doskonaliła w Gabinecie Terapii oraz placówce służby zdrowia.

W Poradni i Przedszkolu Terapeutycznym prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną. W pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecka.

Zainteresowania: joga i dobra książka obyczajowa.

Joanna Stańko-Papiernik - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Studiów Zawodowych na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Pracuje z dziećmi  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama dwóch córek i właścicielka psa, wolne chwile pochłania jej czytanie książek i ulubiona forma relaksu -  praca w ogrodzie. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs III stopniowy  „Wykorzystanie zasad stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”, Kurs I stopnia dla instruktorów i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską,- wykorzystanie metodyki harcerskiej jako metody terapeutycznej, „Wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych techniką komputerową”, Warsztaty „Terapia Ręki- funkcjonalne ćwiczenie ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji”, Szkolenie: „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej, „Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”, „Seksualność młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, „ Proste techniki plastyczne”, „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji”, Skolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Anna Krupienik - neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz z zakresu Neurologopedii na UMCS w Lublinie. Warsztat logopedy doskonali dzięki pracy w szkole podstawowej, przedszkolu terapeutycznym i żłobku. Pracowała także z osobami w wieku starczym w trakcie odbywania praktyk w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Dodatkowo jej wielką pasją jest taniec. Jesty dyplomowanym intruktorem tańca nowoczesnego. Prowadzi zajęcia z baletu dla dzieci i dorosłych. Sama przez ponad 20 lat trenowała taniec klasyczny. Obecnie tancerka Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie Zielone". Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Ukończyła szkolenia z zakresu:

  • "Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci"
  • "Duchowość dziecka z zespołem Aspergera"
  • "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze"

Karolina Grabowska - logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia z fonoaudiologią Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradni logopedycznej, przedszkolach, żłobku, Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz podczas licznych praktyk w rożnych ośrodkach. Jako, że praca logopedy to też moja wielka pasja, nieustannie doskonalę swój warsztat poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach między innymi:

  • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”,
  • „Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania”,
  • „Czy to autyzm? Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
  • „Kurs elementarny z Systemy Językowo-Migowego”,
  • „Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”,
  • „Zespół Retta- -przyczyny, objawy, terapia”,
  • „Technika Alexandra w pracy z głosem”.

Każdy sukces terapeutyczny daje mi ogromną motywację i chęci do dalszej pracy i dalszego rozwoju.

Aldona Księżyk - psycholog

Uczestniczyła warsztatach i szkoleniach m.in Stosowanej Analizy Zachowania: metody pracy z dzieckiem z autyzmem, oraz VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera. Wszechstronność, jakiej wymagała praca z podopiecznymi w placówkach o charakterze integracyjnym, pozwala jej podejmować decyzję pod kątem optymalizacji efektywności stosowanych metod wspomagania rozwoju. Odnajduje się zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.
Ponadto, doświadczenie w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, zdobyte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także praca w roli trenera podczas szkoleń aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, stanowi uzupełnienie wiedzy i doświadczenia, a więc kluczowych elementów niezbędnych do identyfikacji źródeł problemów i doboru skutecznych narzędzi do ich rozwiązywania.
W Naszej Poradni zajmuje się diagnozowaniem źródeł problemów w nauce, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych. Odpowiada m. in. za organizację i przebieg zajęć o charakterze terapeutycznym oraz integracyjnym. Prowadzi także zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, wykorzystując zdobyte informacje podczas stałych konsultacji z rodzicami pociech.
W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje psychoterapia dziecka i neuropsychologia.

Karolina Makowska - logopedia z fonoaudiologią

Ukończyłam kierunek Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym, doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie licznych praktyk oraz wolontariatu. Obecnie kończę studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii. Lubię pracować zarówno z młodszymi jak i starszymi dziećmi, korzystając z różnych metod i form pracy. Największą satysfakcję sprawia mi uśmiech dziecka i to, że z chęcią bierze udział we wspólnych przygodach w świecie mowy.

Magdalena Leszko - fizjoterapeuta / terapia NDT-Bobath / terapia integracji sensorycznej

Magdalena Leszko - fizjoterapeuta/ terapia NDT-Bobath/terapia integracji sensorycznej
Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Fizjoterapia II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła fakultet: „Logopedia dla potrzeb Fizjoterapii”. Praca z dziećmi jest jej pasją. Doświadczenie zawodowe zdobyła na licznych praktykach oraz pracy w specjalistycznych ośrodkach. W swojej terapii zawsze kieruje się dobrem dziecka, ściśle współpracując z rodzicami. Dzięki ciepłemu i cierpliwemu podejściu do Małych Pacjentów potrafi nawiązać niezbędny kontakt oraz zmotywować dziecko do współpracy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym: Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath, „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” – I stopnia oraz „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej” – II stopnia, „Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego”, „Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowląt CCCC-SKS”, Kurs Kinesiology Taping, „Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego Na Pracy Weroniki Sherborne”, Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, Szkolenie I◦ z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC), „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w praktyce”, „Wstęp do Sensoplastyki”, „Trener Sensoplastyki I Stopnia”, „Instruktor Nordic Walking”, „Wprowadzenie do Metody Fascial Distortion Model”, udział w Ogólnopolskim Kongresie Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej, posługuje się językiem miganym.

Agata Szlesińska - fizjoterapeuta

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w ośrodku wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami oraz prowadząc korektywę dzieci w przedszkolu. Ukończyłam szkolenia podnoszące kwalifikacje, między innymi: „Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facylitacja (PNF)”, „Szkolenie I° z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)”, „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym”. Zawodowo interesuję się Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne oraz gimnastyką kobiet w ciąży. Prywatnie żona i mama dwóch córek.

Katarzyna Prusko - fizjoterapeuta, terapeuta SI

Ukończyła fizjoterapię w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie licznych praktyk oraz w różnych ośrodkach, pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Ukończyła: Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej; Terapię ręki I-go i II-go stopnia; Zniekształcenia statyki ciała u dzieci i młodzieży i ich korekcja; Szkolenie trenerskie I-go stopnia SMYKO- MULTISENSORYKA.