Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:30

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Obowiązek informacyjny

Placówki wspierające dziecko i rodzinę

Oto kilka adresów placówek, które zajmują się pomocą w rozwiązywaniu problemów rodziny:

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

ul. Zwycięstwa 23, Białystok; tel. 607 503 423; Poradnia ALLEGRO otacza opieką zarówno dzieci, jak i dorosłych, dając im wsparcie oraz zapewniając szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.

 


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

ul. Piotrkowska 2A Białystok, tel. 744 53 17; wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym, prawidłowy rozwój mowy gwarancją sukcesów dziecka, pokonywanie trudnych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu dziecka, wspieranie rodziców w spełnianiu ich funkcji

 


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2

ul. Mazowiecka 35, Białystok, tel.: 85 742 34 34; pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce, pomoc logopedyczna, pomoc w zakresie profilaktyki i wspomagania

 


 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Słonimska 15/1, Białystok, tel.:85 741 62 35; specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne; programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 


 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI

ul. Mickiewicza 31/2, Białystok, tel: 85 7328666; konsultacje dla rodziców dzieci do 5 roku życia; grupy terapeutyczne dla dzieci 5-6 letnich, 7-8 letnich, 9-10 letnich; terapia rodzinna i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (do ukończenia szkoły średniej); terapia pedagogiczna; konsultacje dla rodziców i nauczycieli; warsztaty dla rodziców i nauczycieli; pedagogizacja rodziców