Niepubliczna Szkoła Podstawowa

"Akademia Przyszłości"

dla Dzieci z Zaburzeniami

ze Spektrum Autyzmu

strona internetowa szkoły


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi 

i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2GBiałystok

telefon: +48 793 303 940

E-mail: teczowypromyk@wp.pl

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu realizowane są codziennie.

W planie dnia mają swoje miejsce w godzinach 7:00 - 10:00; 10:30-11:30; 12:10 - 16:00. 

 


 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia polegają na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, rozwijających kompetencje komunikacyjne dziecka. W czasie zajęć wykorzystywane są następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, relacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych.

zajęcia prowadzi:

Joanna Stańko-Papiernik

 


 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI REALIZOWANE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 to intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, społeczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Zakres oddziaływań obejmuje także pomoc i wsparcie udzielane rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program pracy z dzieckiem. 

zajęcia prowadzi: 

Joanna Stańko-Papiernik

 


 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Składają się na nie ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych warg i języka, mające na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają i wydłużają fazę wydechową, rozruszają przeponę, zapobiegają takim zjawiskom jak mówienie na wdechu, zapobiegają „kolizji” między rytmem oddychania, a strukturą wypowiedzi. Terapia logopedyczna obejmuje także ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia słuchowe, wspomaganie rozwoju mowy za pomocą rytmogestów, które uwydatniają rolę samogłosek, poprawiają ogólną wyrazistość mowy, jej płynność i melodię. Wprowadzane są także elementy komunikacji alternatywnej, które nie ograniczają się tylko do nauczenia dziecka znaczenia symboli zastępujących słowa, ale rozwijają potrzebę porozumiewania się, pomagają zrozumieć do czego służy komunikacja i kiedy warto ją wykorzystywać. Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

zajęcia prowadzą:

Joanna Aleksiejczuk


 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Są to zajęcia, na których terapeuta inicjuje ukierunkowaną zabawę dzięki czemu dziecko ma przekonanie, że współtworzy razem z nim zajęcia. Cel zajęć sprowadza się do tego, by pomóc w prawidłowym rozwoju odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) a także wewnętrzne, czyli te płynące z własnego ciała (zmysł równowagi i propriocepcji, czyli czucia głębokiego). Podczas zabawy dostarczane są te bodźce, których dziecko najbardziej potrzebuje. Atrakcyjność zajęć wzmacnia dodatkowo fakt, iż odbywają się one w specjalnie dostosowanej sali, w której występują takie sprzęty jak: huśtawki, platformy, hamak, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, oraz materiały różnej faktury niezbędne do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej czy słuchowej.  Atmosfera zajęć podczas terapii SI sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska, a dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz to nowych zadaniach podnosi swoją samoocenę.

zajęcia prowadzą:

Anna Ołdakowska

 


 

DOGOTERAPIA

Dogoterapia to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu dziecka z psem. W trakcie spontanicnej, radosnej zabawy dzieci przyzwyczajają sie do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają na celu dostarczenie dziecku pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamuje lęki w kontaktach z otoczeniem, stymuluje rozwój zmysłów i postrzegania, pozwala oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości. 

zajęcia prowadzi:

Anna Ołdakowska

 


 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

zajęcia prowadzi:
Kinga Włodkowska

 


 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

zajęcia prowadzi:
Kinga Włodkowska