Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Niepubliczny Żłobek

"Akademia Malucha"

Godziny pracy żłobka:
6:30 - 17:00

ul. Bohaterów Getta 5 lok.2 

15-450 Białystok

telefon: +48 792 418 167 
facebook.com/zlobekakademiamalucha/


Obowiązek informacyjny

                                      Zajęcia terapeutyczne:

 

                                                                                                  MUZYKOTERAPIA

O korzystnym wpływie muzykoterapii świadczą pełnione przez nią funkcje:

  • - usprawnia i kompensuje utraconą sprawność psychoruchową,
  •  - uczy samoakceptacji, łagodzi lęk i niepokój, uczy rozwiązywania problemów,
  •  - wspomaga indywidualny rozwój, budzi kreatywność,
  • - pobudza emocje, dostarczając pozytywnych przeżyć,
  •  - ułatwia nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,
  •  - motywuje, rozwija zainteresowania.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia polegają na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, rozwijających kompetencje komunikacyjne dziecka. W czasie zajęć wykorzystywane są następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, relacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych.

 


 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI REALIZOWANE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 to intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, społeczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Zakres oddziaływań obejmuje także pomoc i wsparcie udzielane rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program pracy z dzieckiem. 

 


 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Składają się na nie ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych warg i języka, mające na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają i wydłużają fazę wydechową, rozruszają przeponę, zapobiegają takim zjawiskom jak mówienie na wdechu, zapobiegają „kolizji” między rytmem oddychania, a strukturą wypowiedzi. Terapia logopedyczna obejmuje także ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia słuchowe, wspomaganie rozwoju mowy za pomocą rytmogestów, które uwydatniają rolę samogłosek, poprawiają ogólną wyrazistość mowy, jej płynność i melodię. Wprowadzane są także elementy komunikacji alternatywnej, które nie ograniczają się tylko do nauczenia dziecka znaczenia symboli zastępujących słowa, ale rozwijają potrzebę porozumiewania się, pomagają zrozumieć do czego służy komunikacja i kiedy warto ją wykorzystywać. Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka


 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Są to zajęcia, na których terapeuta inicjuje ukierunkowaną zabawę dzięki czemu dziecko ma przekonanie, że współtworzy razem z nim zajęcia. Cel zajęć sprowadza się do tego, by pomóc w prawidłowym rozwoju odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) a także wewnętrzne, czyli te płynące z własnego ciała (zmysł równowagi i propriocepcji, czyli czucia głębokiego). Podczas zabawy dostarczane są te bodźce, których dziecko najbardziej potrzebuje. Atrakcyjność zajęć wzmacnia dodatkowo fakt, iż odbywają się one w specjalnie dostosowanej sali, w której występują takie sprzęty jak: huśtawki, platformy, hamak, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, oraz materiały różnej faktury niezbędne do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej czy słuchowej.  Atmosfera zajęć podczas terapii SI sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska, a dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz to nowych zadaniach podnosi swoją samoocenę.


 


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 


 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH