Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Niepubliczny Żłobek

"Akademia Malucha"

Godziny pracy żłobka:
6:30 - 17:00

ul. Bohaterów Getta 5 lok.2 

15-450 Białystok

telefon: +48 792 418 167 
facebook.com/zlobekakademiamalucha/


Obowiązek informacyjny

Zajęcia dodatkowe

 

Poza zajęciami dydaktycznymi, wynikającymi z realizacji podstawy programowej oraz zajęciami terapeutycznymi, oferujemy również zajęcia dodatkowe:

- warsztaty dla rodziców: "Bo z rodziną mogę więcej"

- zajęcia metodą Weroniki Sherborne

- warsztaty kulinarne

- zajęcia dodatkowe dla dzieci (jeden raz w miesiącu), tj.: zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia plastyczne "Mali artyści", zajęcia oparte na prowadzeniu doświadczeń: "Mały odkrywca", zajęcia według pedagogiki Marii Montessori, zabawy badawcze oraz grupowy trening umiejętności społecznych