Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Niepubliczny Żłobek

"Akademia Malucha"

Godziny pracy żłobka:
6:30 - 17:00

ul. Bohaterów Getta 5 lok.2 

15-450 Białystok

telefon: +48 792 418 167 
facebook.com/zlobekakademiamalucha/


Obowiązek informacyjny

Plan dnia przedszkola

7:00 - 8:20 

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i kierowane, praca indywidualna z dzieckiem; zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. 

8:20 - 8:30 
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00 
Śniadanie

9:00 - 9:10
Czynności higieniczne, mycie zębów

9:10 - 10:00
Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej /
Zajęcia i zabawy tematyczne, zajęcia profilaktyczne, grafomotoryczne, zabawy manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejetność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne

10:00 - 10:30
Zabawy na świeżym powietrzu/ spacer

10:30 - 11:30
Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne, aktywność twórczą, zajęcia teatralne, sensomotoryczne, prowadzenie obserwacji przyrodniczych i doświadczeń, swobodna aktywność dzieci

11:30 - 11:40
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

11:40 - 12:10
Obiad - zupa + II danie

12:10 - 12:40
Zabawy wyciszające, relaksacyjne (grupy starsze)

12:10 - 14:00
Leżakowanie (grupy młodsze)

12:40 - 13:00
Zajęcia integracyjne, swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań

13:00 - 13:30
Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (dzieci starsze)

13:30 - 14:00 
Zabawy na świeżym powietrzu/ spacer

14:00 - 14:10
Czynności higieniczne przed posiłkiem

14:10 - 14:30
Podwieczorek

14:30 - 16:00
Zabawy dydaktyczne, tematyczne, sprawnościowe; zajęcia indywidualne, zabawy swobodne i kierowane, zabawy na powietrzu, rozchodzenie sie dzieci do domów