Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:

7:00 - 16:00

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

telefon: +48 605 614 182

e-mail: teczowypromyk@wp.pl
facebook.com/teczowypromyk


Niepubliczne Przedszkole

"Tęczowy Promyk"

z Oddziałami Integracyjnymi  i Specjalnymi

Godziny pracy przedszkola:
6:30 - 17:00

ul. Zachodnia 2G lok.3U

15-345 Białystok

telefon: +48 793 303 940

 e-mail: teczowypromyk@wp.pl 

facebook.com/teczowypromyk1


Niepubliczny Żłobek

"Akademia Malucha"

Godziny pracy żłobka:
6:30 - 17:00

ul. Bohaterów Getta 5 lok.2 

15-450 Białystok

telefon: +48 792 418 167 
facebook.com/zlobekakademiamalucha/


Obowiązek informacyjny

Nasz zespół specjalistów

Poniżej dowiesz się więcej o nas i naszym zespole.Joanna Aleksiejczuk

logopeda, neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii na  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz specjalizację z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii wad mowy i wymowy. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją rozwojową, jąkaniem, dzieci ze spektrum autyzmu.

Swój warsztat doskonaliła w Gabinecie Terapii oraz placówce służby zdrowia.

W Poradni i Przedszkolu Terapeutycznym prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną. W pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecka.

Zainteresowania: joga i dobra książka obyczajowa. 

Joanna Stańko-Papiernik

pedagog specjalny,
terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Studiów Zawodowych na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Pracuje z dziećmi  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama dwóch córek i właścicielka psa, wolne chwile pochłania jej czytanie książek i ulubiona forma relaksu -  praca w ogrodzie. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs III stopniowy  „Wykorzystanie zasad stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”, Kurs I stopnia dla instruktorów i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską,- wykorzystanie metodyki harcerskiej jako metody terapeutycznej, „Wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych techniką komputerową”, Warsztaty „Terapia Ręki- funkcjonalne ćwiczenie ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji”, Szkolenie: „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej, „Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”, „Seksualność młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, „ Proste techniki plastyczne”, „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji”, Skolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

Anna Krupienik

Neurologopeda

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz z zakresu Neurologopedii na UMCS w Lublinie. Warsztat logopedy doskonali dzięki pracy w szkole podstawowej, przedszkolu terapeutycznym i żłobku. Pracowała także z osobami w wieku starczym w trakcie odbywania praktyk w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Dodatkowo jej wielką pasją jest taniec. Jesty dyplomowanym intruktorem tańca nowoczesnego. Prowadzi zajęcia z baletu dla dzieci i dorosłych. Sama przez ponad 20 lat trenowała taniec klasyczny. Obecnie tancerka Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie Zielone". Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Ukończyła szkolenia z zakresu:

- "Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci"

- "Duchowość dziecka z zespołem Aspergera"

- "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze"